Raportointipalvelut

Raportointipalvelujen tehtäviä ja tavoitteita:

  • eri järjestelmistä tarvittavista raporteista vastaaminen
  • monipuolisien raporttien tuottaminen
  • raporttien kehittäminen, hallinta ja ylläpito
  • asiakkaiden käyttämien raportointialustojen yhtenäistäminen