Web sisällön esitys

Tietoturvapalvelut

Tietoturvapalvelujen tehtäviä ja tavoitteita:

 • kehittää ja suunnitella yhtiössä noudatettavia tietoturva ja -suojakäytäntöjä ja suunnitelmia
 • kehittää ja ylläpitää tietoturva ja -tietosuojadokumentaatiota (mm. politiikat, suunnitelmat, ohjeistukset)
 • kehittää ja ylläpitää ICT-jatkuvuus- ja varautumissuunnitelmia sekä luoda suunnitelmiin pohjautuvia käytännön menettelyjä
 • avustaa poikkeusolojen tiedottamissuunnitelman ja -käytäntöjen laatimisessa sekä toteuttamisessa
 • seurata ja valvoa tietoturvakäytäntöjen toteutumista, henkilötietojen käsittelyä sekä puuttua tarvittaessa ilmeneviin puutteisiin ja väärinkäytöksiin
 • raportoida PTTK Oy:n johdolle tietoturvan ja -suojan tilasta sekä kehittämistarpeista
 • neuvoa ja ohjata kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä
 • kehittää ja harmonisoida asiakkaiden tietoturva ja -suojadokumentaatiota ja –käytäntöjä maakunnallisesti
 • suunnitella ja toteuttaa tietoturvaan ja varautumiseen liittyviä kartoituksia sekä PTTK Oy:ssä että asiakkaiden kesken
 • suorittaa riskiarviointia tietoturvaan ja –suojaan liittyvissä prosesseissa ja tietojärjestelmissä
 • kehittää yhtiössä toteutettavia laatukriteerejä tietoturvan avulla
 • auditoinnit
 • huoltovarmuuskartoitukset  ja jatkuvuuden hallinnan analyysit (HUOVI)
 • poikkeusolojen energia, tietoliikenne ja viestintä
 • toipumissuunnitelmat
 • tietoturvan ja -suojan verkkokoulutukset (Granite)
 • salattu sähköposti ja keskitetty muistivälineiden salaus
 • asiakaskonsultoinnit

 

Tietoturvapäällikkö

Vesa Niiranen

p. 013 339 0080

vesa.niiranen@pttk.fi

 

 

Tietosuojavastaava

 

Eija Nykyri

p. 013 339 0736

eija.nykyri@pttk.fi