Yritys

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy - PTTK Oy on maakunnan kuntatoimijoiden yhteisten ja yhteiskäyttöisten tieto- ja viestintätekniikan ratkaisujen ja palvelujen toteuttaja, ylläpitäjä ja kehittäjä.

PTTK Oy:n tehtävänä on

  • turvata asiakkaiden tarvitsemien ICT-palvelujen saatavuus, laatutaso ja kustannustehokkuus
  • toimia asiakkaiden toimintaprosessien kehittäjänä ja uusijana
  • toimia asiakkaiden edunvalvojana tieto- ja viestintäalan markkinoilla

Web sisällön esitys